Någon gång under vecka 32-33 (8/8-21/8) kalkas sjöar och våtmarker i Svartedalen, samt i naturreservatet Ranebo naturskog med hjälp av helikopter.

Kalkning utförs varje år för att motverka försurningens effekter på djur- och växtliv i sjöar och vattendrag. För ytterligare information kontakta Göteborgsregionen, tel. 031-335 50 00 eller besök www.goteborgsregionen.se/kalk.

Kartor över områden som ska kalkas, med en text om kalkningen. Illustration.