Ledutveckling

Genom stöd från Regionala utvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen, har Västkuststiftelsen en roll som regional ledsamordnare. Inom ramen för detta projekt assisterar och stöttar Västkuststiftelsen kommuner och föreningar i utvecklingen av hållbara och kvalitetssäkrade vandrings- och cykelleder.

Intresset för friluftsliv har vuxit i Sverige de senaste 10 åren och vandring och cykling är de mest efterfrågade aktiviteterna. Vandring och cykling spelar dessutom en allt större roll för besöksnäringen.

I region Västra Götaland finns ett stort nät av längre vandrings- och cykelleder, som går genom många kommuner. En utmaning när det gäller dess längre leder är att det är svårt att upprätthålla en hög, gemensam och sammanhållen kvalitet över tid. Regionen har därför anslagit pengar till att, med dessa leder som bas, utveckla ett system av hållbara och kvalitetssäkrade leder i hela regionen.

  • Västkuststiftelsens naturvårdare jobbar
  • Bild av en spång
1 av 3

I projektet samarbetar Västkuststiftelsen förutom med en lång rad kommuner också med Turistrådet Västsverige, Förvaltningen för Kulturutveckling samt Länsstyrelsen, som alla bidrar till projektet med sina respektive kompetenser.

Inom ramen för ledutvecklingsarbetet har det tagit fram nya kvalitetskriterier, skyltprogram, skötselinstruktioner, mallar för avtal med markägare och mallar för besiktningar mm. Standarddokumenten harmonierar med det material som tas fram inom det Nationella Ramverket för Vandringsleder.


Europeiska jordbruksfonden logotypEn del av utvecklingsarbetet med Bohusleden etapp 7-9 görs i samarbete med Kungälvs- och Stenungsunds kommun, med extern finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

West Sweden Trails

westswedentrail.se

Bohusleden

bohusleden.se

Gotaleden

gotaleden.se