Ledutveckling

Västkuststiftelsen har en roll som regional ledsamordnare i Västra Götaland. Vi assisterar och stöttar kommuner och föreningar i utvecklingen av hållbara och kvalitetssäkrade vandrings- och cykelleder.

I region Västra Götaland finns ett stort nät av längre vandrings- och cykelleder, som går genom många kommuner. En utmaning när det gäller dess längre leder, är att det är svårt att upprätthålla en hög, gemensam och sammanhållen kvalitet över tid. Från 2023, inkluderas finansieringen av ledutvecklingsarbetet i Västkuststiftelsens generella verksamhetsbidrag från regionen. Tidigare har vårt arbete med samordning av längre regionala cykel- och vandringsleder inom Västra Götaland, finansierats genom verksamhetsbidrag från regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

  • Västkuststiftelsens naturvårdare jobbar
  • Bild av en spång
1 av 3

Tillsammans med Västra Götalandsregionen kommer Västkuststiftelsen nu fortsättningsvis säkerställa en positiv utveckling av samordningsarbetet, för att göra lederna mer lättillgängliga och sänka tröskeln för besökaren att hitta ut i naturen.

Inom ramen för ledutvecklingsarbetet har det tagits fram nya kvalitetskriterier, skyltprogram, skötselinstruktioner, mallar för avtal med markägare och mallar för besiktningar mm. Standarddokumenten harmonierar med det material som tas fram inom det Nationella Ramverket för Vandringsleder.


En del av Västkuststiftelsens arbete har dessutom beviljats projektstöd från Landsbygdsprogram, efter en utlysning från Tillväxtverket. Tillväxtverket ger med denna utlysning stöd för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Syftet med stödet är att utifrån landsbygdens resurser skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra möjligheterna till turism.

Projektet omfattar aktiviteter och investeringar som att uppföra entréskyltar, införa nya dass, vindskydd, eldstäder och spänger, uppmärkning av led samt röjning och märkning av vissa ledsträckor. Följande leder har fått sådant stöd:  Bohusleden, Kuststigen, Biosfärleden, Pilgrimsleden Göta Älv, Pilgrimsleden i Dalsland, Pilgrimsleden Falköping-Varnhem samt och Sjuhäradsleden. Medel kommer från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd.

Tidigare har en rad insatser på Bohusleden etapp 7-9 fått ett liknande stöd från Landsbygdsprogrammet, då genom Jordbruksverket.

 

West Sweden Trails

Välkommen till en hemsida med samling av kvalitetssäkrade och hållbart driftade vandrings- och cykelleder i Region Västra Götaland.

westswedentrail.se