Det har inte bara blivit lättare att se var stigarna går, utan även att ta sig runt i reservaten.

För ett par veckor sedan var vi ute och bättrade på stigmarkeringarna i två av reservaten i Risveden, Ale Kommun; Verleskogen och Kroksjön(Risveden etapp 2). Runt Stora Kroksjön har det tidigare inte varit markerat i nordöstra delen, men nu har hela rundslingan stigmarkeringar. Vi har även sågat bort vindfällen över stigarna i fyra av reservaten i området.

Du kan läsa mer om naturreservaten i våra reservatsfoldrar. Det finns en folder specifikt för Verleskogen och en för reservaten i södra Risveden.

 

  • En blå prick på ett träd. Foto.
  • Person står vid träd och ska måla en blå prick. Foto.
1 av 2