Om vårt arbete med friluftsliv

Västkuststiftelsen arbetar kontinuerligt med att göra olika naturområden mer tillgängliga. Det görs genom att till exempel anlägga p-platser, markera stigar och leder, trycka upp foldrar och kartor, sätta upp skyltar samt bygga spänger och vindskydd.

Det mesta av vårt praktiska arbete för friluftslivet utförs i naturreservat, men sedan slutet av 2018 är vi även samordnare för flera leder. Vi agerar för att lederna ska hålla en hög, gemensam och sammanhållen standard. Läs mer om det arbetet och vilka leder vi är samordnare för på vår sida om det.

Arbetet med friluftslivet tar aldrig paus. Det gäller även när tjäle och snö tillfälligt sätter stopp för byggande eller montering av olika anordningar. Då passar vi istället på att exempelvis köra ut material till kommande friluftsåtgärder. Det är Länsstyrelsens skötselplaner som ligger till grund för vad som görs i de olika reservaten. Där anges även vad som behövs för att behålla och utveckla naturvärdena i området. Läs mer om vårt arbete med naturvård på vår sida om det.

Välkommen ut och upplev reservaten och lederna! 💚💙

  • Spångbygge i Klippans naturreservat, Härryda kommun.
  • Person från Västkuststiftelsen sätter upp en informationsskylt på Galterö.
    Uppsättning av informationsskylt på Galterö, Göteborgs stad.
  • Person borrar i berg för att kunna markera en stig. (Foto)
    Stigmarkering i Näverkärr, Lysekils kommun.
1 av 3

Senaste inläggen om friluftsliv

Visa fler inlägg