Bra att veta!

På grund av all snö som kommit, kan det nu vara svårt att köra på vägen till Kasebo, Munkedals kommun. Där ligger reservatsparkeringen till Kynnefjäll. Vägen är oplogad. Det går inte att ploga eftersom tjälen har släppt. Vägen är nu tyvärr för mjuk och bär inte snöplogens stödhjul.