Västkuststiftelsens arbete med samordning av pilgrimsleder har i en särskild satsning beviljats projektstöd från Naturvårdsverket. Projektet omfattar genomlysning av samordningens förutsättningar liksom insatser i samskapande med nära hälften av regionens kommuner.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att vidareutveckla arbetet med landets vandringsleder och fjälleder. Arbetet påbörjades under 2022 i syfte att främja samordning och organisering av leder där staten inte är huvudman. Genom ökat utbyte mellan Sveriges olika ledansvariga och större fokus på regionala ledsamordnares uppdrag växlas framtida möjligheter upp, roller förtydligas och regelverket stärks. Ambitionshöjningen ligger i linje med Västra Götalandsregionens satsningar på kvalitetssäkrade vandrings- och cykelleder, med potential att bli Sverigeledande på området.

Västkuststiftelsens projekt syftar till att tydliggöra och vidareutveckla den regionala samordningen av och för pilgrimsleder i Västra Götalandsregionen för etablering av moderna pilgrimsleder. Planerade aktiviteter innebär samskapande med en rad strategiska partners regionalt, nationellt och internationellt; förutom dialoggrupper och erfarenhetsutbyte utgör kommunernas vy på pilgrimsleder en särskild process inom projektet. Även driftsorganiseringens betydelse och dess förutsättningar utreds med kopplingar till såväl nationella ramverket för låglandsleder som Svenska Kyrkan och andra aktörer. Göteborgs universitet är en av de parter där samverkan har och ytterligare kommer fördjupas liksom med Skara stift, Turistrådet Västsverige och andra turistorganisationer.

Idag säkras den fortsatta utvecklingen av vandrings- och cykelleder genom årligt verksamhetsstöd från regionen. Här borgar den särskilda punktinsatsen på samordning av pilgrimsleder för ännu bättre samspel inom regionen till gagn för invånare och besökare, för platsutveckling och besöksnäring, tillika analys av status, strategier och framtida rollfördelning inom ledorganiseringen. På nationell nivå utvecklas samskapandet med andra framgångsrika pilgrimsleder där S:t Olavsleden Selånger-Trondheim är ett av flera exempel.

– Vi anammar en i tiden relevant samordning vad avser pilgrimsleder för 2020-talet, säger Johan Norling, ansvarig för den regionala pilgrimssatsningen. Vi är framåtlutade, aldrig tidigare har regionen haft så många kommuner och föreningar engagerade i pilgrimsleder, en ryggrad att värna om. Sedan 2021 har Västkuststiftelsen ansvarat för samordningen av pilgrimsleder och sedan dess har pilgrimsleden Göta älv liksom pilgrimslederna Falköping-Varnhem och Skara-Husaby nått ut som kvalitetssäkrade pilgrimsleder på West Sweden Trails. Näst på tur står pilgrimsleden Hjo-Kungslena, pilgrimsleden i Essunga och pilgrimsleden i Dalsland, och fler är på gång. Nu ser vi frukterna av vad god samordning och samskapande kan åstadkomma. Vi talar om ett modernt tänk för pilgrimsleder, till stabil grund där aktörspaletten vidgas och harmoniserar. Kommuner med pilgrimsled har på alla sätt och vis en spännande pilgrimsvandring framför sig.