Vid stiftelsens arbetsplatsträff i onsdags pratade vi om årets kraftigt sänkta budget. Regeringen sparar nämligen in på anslag för både skydd och åtgärder av värdefull natur. Det är ett beslut som kommer att i flera år framöver negativt påverka våra entreprenörer, friluftslivet och i högsta grad den biologiska mångfalden.

istället för ett traditionellt möte, lade vi främst tid på praktiskt arbetet ute i fält. Vi var nämligen i kulturreservatet Äskhult. Tillsammans röjde vi både alsly och taggbuskar. Även temporära stigmarkeringar sattes upp, eftersom planen är att stigarna ska få en ny sträckning. Givetvis var äkta hästkrafter inblandade (som det ofta är i Äskhult); Rabby bidrog vid hopsamlandet av röjt sly.

En stor häst med förare drar slyhögar. Foto.