Skärgårdstoalett. Foto.

När Baja-Maja kom till havet

Ett av stiftelsens uppdrag är administration av skärgårdstoaletter utefter Bohuskusten.

Stort behov av sopmajor och toaletter i skärgårdsmiljön

Det utökade båtlivet på 1950- och 60-talet medförde ett större behov av att på ett organiserat sätt ordna toaletter och sophantering i skärgården. Göteborgs stad, Landstinget i Bohus län och Bohuskommunerna ansökte i början av 70-talet om medel från Naturvårdsverket för att uppföra toaletter. 1973 tog Västkuststiftelsen över den praktiska hanteringen av skärgårdsrenhållningen ute på öarna.

Skärgårdstoaletter minskar nedskräpning

Båtfolk och andra besökare vill hålla skärgården ren. Våra toaletter har visat sig vara till stor nytta och medverka till att förhindra nedskräpning. Det fortsatta samarbetet mellan region och kustkommunerna omfattar idag ett 80-tal skärgårdstoaletter från Tistlarna i söder, upp till norska gränsen. Vid en stor andel av dem finns också möjlighet att lämna hushållssopor.
Västkuststiftelsen ansvarar för administrationen av entreprenörer som sköter om toaletterna och renhållningen. Kommunerna ansvarar för det avfall som forslas till fastlandet

En renare skärgård tillsammans

Varje år görs en stor insats av stiftelsens entreprenörer, genom att de håller rent och snyggt vid toaletterna. Latrinet komposteras på plats för att slippa tunga och arbetsamma lyft. Arbetsmiljön blir bättre, men det leder också till färre transporter och därmed en mindre miljöpåverkan.

Du som besökare kan också bidra till en bättre och mer hållbar miljö i skärgården. Det gör du genom att ta med ditt egna skräp hem. Detta leder till färre sjötransporter och underlättar även för våra entreprenörer.

Skärgårdsrenhållningen kostar mycket pengar. Stötta detta arbete genom att skicka ett frivilligt bidrag till:
Swishnummer: 123-697 03 13
eller
Vippsnummer: 16105

Märk med: ”Skärgård”