Förra helgen brann det i Sandsjöbacka naturreservat. Det var en lägereld som spred sig från en eldstad gjord av en besökare. I Sandsjöbacka är det, som i många naturreservat, enbart tillåtet att elda på platser iordninggjorda av förvaltaren. Dessa eldstäder skiljer sig en hel del ifrån egengjorda av besökare och utgörs aldrig enbart av några få stenar på marken.

Snälla, se till att du inte förstör det fina området som du kommit för att njuta av.  🙏

🔥  Ta reda på om och var det är tillåtet att elda i reservatet. 

Vad som gäller i det område som du vill besöka hittar du på skyltar i reservatet (vanligtvis vid parkeringarna), eller hos länsstyrelsens eller kommunens hemsida. Oftast är eldplatserna markerade på reservatsskylten, så du kan se var de finns.

🌊  Ha alltid vatten tillgängligt och släck ordentligt.

Häll på mycket vatten och röra runt i askan. Det ska inte ryka och ska kännas svalt om du testar med handen.

  • Släckt brand där det syns att elden har startat från en lägereld. Foto.
  • Bränd skogsmark vid en sjö. foto.
  • Bränd skogsmark där man kan se på träden hur hög branden har varit. Foto.
1 av 3