Vi har märkt upp en ny stig på Långenmossen och håller på att bygga en cirka 40m lång spång över ett blöthål.

Det är ganska blött lite här och var, men det räcker med ett par bra kängor, ifall du vill ut och upptäcka reservatet. Långemossen ligger i Lilla Edets kommun.

  • Material utlagt för byggnation av spång. Foto.
  • Utikt över mosse och ett träd med en röd stigmarkering: Foto.
1 av 2