Här kommer ett foto på den nygjorda parkeringen vid naturreservatet Stora Les branter, Dals Ed kommun.

Från parkeringen börjar vandringsstigen som vi anlade tidigare i år. Via den når du Risnäs, som är en gammal ängsmark som håller på att restaureras. Stigen är bitvis kuperad, och erbjuder många vackra vyer.

Grusad parkering med ett träräcke mot skog. Foto.