Med vår Truxor håller vi våtmarker öppna. Maskinen är amfibiegående och med den brukar vi klippa vass och tunnare buskage/sly. Fast den passar även till mycket annat.

Ett exempel har vi från början av oktober i Yttre Bodane, Åmåls kommun. Frånsett att röja våtmark, passade vi även på att transportera spångvirke med maskinen.

Maskin i sjö som är lastad med brädor och stolpar. Foto.