Västkuststiftelsen uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag genom att arrangera ett tiotal gratis guidade vandringar i skyddad natur, runt om i Västra Götalands län. Från Marstrands klippstränder i väst till Kinnekulle i öst, och från de dalsländska höjderna i norr till Rådasjöns lummiga lövskogar i söder.

Biologiska mångfaldens dag firas både för att visa upp vår artrika natur och för att uppmärksamma en av vår tids stora ödesfrågor – den oroväckande snabba förlusten av biologisk mångfald.

– I samband med Biologiska mångfaldens dag lyfter vi fram ett tiotal av våra guidade vandringar som på olika sätt knyter an till just biologisk mångfald. Turerna syftar till att tillgängliggöra naturen genom att kunniga guider vägleder och sätter namn på de arter och företeelser i naturen som många vanligtvis inte känner till. På det viset hoppas vi kunna ge en rikare naturupplevelse och djupare förståelse för varför bevarandet av miljöer är avgörande för arters överlevnad, säger Mattias Lindholm, naturvårdschef på Västkuststiftelsen.

Om Biologiska mångfaldens dag

Internationella biologiska mångfaldens dag inrättades av FN år 2002 för att öka förståelsen för en artrik natur. I Sverige har dagen uppmärksammats sporadiskt tidigare, men 2017 tog Rebecka Le Moine och Erik Hansson initiativet till att uppmuntra landets naturvänner att engagera sig i dagen. Gensvaret blev stort. Över 70 aktiviteter anordnades runt om i landet redan första året. Sedan dess har det arrangerats över 1 000 aktiviteter i samband med biologiska mångfaldens dag och dagen är nu väletablerad som en av Sveriges största naturhögtider.

Läs mer

 


 

Kontakt

Christina
Christina Claesson

Guidade vandringar, skyltar och foldrar