Vid årsskiftet skedde ett skred precis vid leden i Mölarp, Borås kommun. Tre träd hade åkt med och näst på tur var räcket och stigen. Med risk för ytterligare skred så har vi dragit om leden permanent högre upp.

Cirka två veckor efter skredet använde vi oss av en entreprenör som har grusat upp en bit av stigen, dels för att jämna ut nivåskillnader, samt för att underlätta arbetet när vi behöver ta oss ut för att ta vindfällen över stigarna.