Till innehåll på sidan

Floran på Healedet och Kleva klinter

Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Vandring i Linnés fotspår i Vilske-Kleva där vi upplever den unika floran i de kalkrika markerna, kikar på insekter om vädret är gynnsamt och beundrar den vida utsikten.

Under sin västgötaresa 1746 skrev Linné om Vilske-Kleva: ”…Klefwa Hed med sit slätta fält, och många blomster, stod denna årstiden så täck och ljuflig, att han öfwergick all den sommarens prakt och fägring, wi härtils någonsin sedt, ja de woro så härliga, at min penna är alt för swag, på något sätt at afskildra dem. … Sannerligen ingen främling skulle sig någonsin föreställa sådan härlighet i Wästgötha land, som detta ej sjelf set.”

Healedet och Kleva klinter är två naturreservat i Falköpings kommun. De båda områdena utgör värdefulla hagmarker som uppvisar en mosaik av kalkrika naturtyper. De hyser en för hävdade kalkmarker representativ flora med arter som axveronika, solvända, backsmultron, bockrot och jordtistel. Hartmansstarr, fjällgröe, backruta, ormtunga, brudsporre och läkevänderot är också arter vi räknar med att få se.

Vilske-Kleva är skyltat från riksvägen mellan Vara-Falköping och från riksvägen mellan Skara – och Falköping. Medtag matsäck/fika. Alla åldrar. Lätt terräng, men ej framkomligt med barnvagn.

Sträcka: 2 km.
Samlingsplats: Vilske-Kleva kyrka (https://goo.gl/maps/DX8upxqDJ1MS5kW97, 58.207800, 13.438226).
Vägbeskrivning/läge: Vilske-Kleva ligger nordväst om Falköping. Skyltat mot Vilske-Kleva från väg 47.
Närmsta hållplats: Björsgården 400 m.

Samlingsplats: 58.207800, 13.438226

Vägbeskrivning till 58.207800, 13.438226