Till innehåll på sidan

Längs Slereboån

Laddar Evenemang

Vi vandrar i lugnt tempo utmed Slereboån till torpruinen Svedjan och därefter tillbaka genom gammelskog längs norra reservatsgränsen. Vi upptäcker flera gamla hålvägar, en slåtteräng, fångstgropar, unik växtlighet, ett litet vattenfall och gammal naturskog. Vi vandrar fem kilometer, varav hälften i obanad terräng.

Grova skor rekommenderas. Ta med matsäck!

Sträcka: 5 kilometer
Samlingsplats: Naturreservatets parkering Röserna (https://maps.app.goo:gl/VjXv5syag7qPxPPMA)
Vägbeskrivning/läge: Slereboåns naturreservat ligger i det vidsträckta Risvedenområdet, cirka 6 kilometer öster om Skepplanda
Närmsta hållplats: Röserna, 900 meter

Samlingsplats: 58.006927,12.284989

Vägbeskrivning till 58.006927,12.284989