Till innehåll på sidan

Träd och vackra skogar vid Rådasjön

Laddar Evenemang

På halvön Labbera i Rådasjön växer frodiga och vackra lövskogar. Vissa av ekarna, lindarna och bokarna är gamla och grova. Under vandringen bekantar vi oss med halvöns biologiska mångfald och dess naturtyper samt lär känna några av de utmärkande trädslagen. Vi är starkt beroende av träd och skogar och under vår historia har träd betytt mycket mer än bara ved och byggnadsmaterial. Vi rör oss stundtals bakåt i historien och berättar kort om hur träden vandrade in i landet och om människors förhållande och syn på vissa träd genom tiderna. Berättande, sång och musik är en del av turen genom de fantastiska ädellövskogarna.

Vi vandrar cirka 2,2 kilometer på promenadvägar och lättgångna stigar men en kort, brant stigning förekommer ungefär i mitten av turen. Ta gärna med fika!

Sträcka: 2,2 kilometer
Samlingsplats: Vid reservatstavlan vid parkeringen på Råda säteri (https://maps.app.goo:gl/gvR6CRswc4AEDu9k6)
Vägbeskrivning/läge: Råda säteri ligger strax väster om Mölnlycke
Närmsta hållplats: Buss 516 till hållplats Råda säteri, gå cirka 300 meter. Alternativt buss X4 från Göteborg till hållplats Mölnlyckemotet, gå cirka 1 kilometer till Råda säteri.

Samlingsplats: 57.660694, 12.089722

Vägbeskrivning till 57.660694, 12.089722