Arkiv: Guidade vandringar

Vandring i blomsterrikt torplandskap

57.947058, 12.708961

Vi går igenom småskaligt torplandskap med stark slåtterhävd som har en rik flora i stark sydsluttning. Vi fikar med matsäck vid en backstuga. Vi ser jungfrulin, hästfibbla, sötvädel, blodnäva, knärot, […]

Gratis

Gården Änga på Härön

58.015115, 11.514253

Vandringen går över ön med dess fina kulturmarker och med nedslag i historia såväl som natur. Framme vid Änga får vi uppleva en storslagen flora på välskötta slåtterängar, och se […]

Gratis

INSTÄLLD – Smula ås – botanisk vandring

58.048807, 13.59292

❌ Observera att denna vandring tyvärr är inställd.   Foto: Drakblomma, Västkuststiftelsen. Smula ås utgör en, i terrängen, väl markerad ås på kalkrik grund belägen i ett mosaikartat och välhävdat […]

Gratis

Vilda blommornas dag på Kuröds skalbankar

58.356242, 11.967357

Vi botaniserar bland skalbankarnas kalkpåverkade flora, där vi bland annat får se grådådra, vitstjälksmöja, trollsmultron, duvnäva, blodnäva, slåtterfibbla och en rad andra vanligare örter och gräs. Naturvården och skötseln i […]

Gratis

Upperud, kanal, pilgrimsled och Forsbo

58.81007, 12.43459

Foto: Margareta Hansson Upperudsområdet är beläget mellan två sjöar, vid Dalslands kanal och slussar. Området är fasaden till Forsbo naturreservat, och Mjölkudden. Där gör vi en cirka 4 km lång […]

Gratis

De Vilda Blommornas Dag på Härmanö

58.179314, 11.403468

Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort! Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar. Vi går söderut över ängarna till Härmanös […]

Gratis