Foto: Leif Danielsson, Roy Andersson, Thomas Andersson, Dan Fredriksson

kalendarium

Kalendarium

Välkommen att vandra med oss till våren igen

Vi hoppas att kunna dra igång med vandringarna i maj. Se vandringarna och maxantalet deltagare nedan som preliminära. Vandringar kan komma att ställas in om gällande råd och rekommendationer kräver det. Notera att föranmälan krävs på alla vandringar, för att vi ska kunna genomföra dem smittsäkert.

Så länge kan du spana in våra vandringstips nedan.
Kika på våra vandringstips här.

Hitta en vandring som passar dig

Kommun

Naturreservat/Område

Datum

Guide

Tema

Maj 2021

Lövskog vid Lidan

Plats: Strömsholm, Falköping
Datum: 8 maj 2021 kl. 10:00 - 12:00

Strömstare. Foto: Thomas Liebig.

Vi kommer att vandra igenom en lövskog, igenväxt betesmark och strandskog vid Lidans rinnande vatten. Ca 2 km. Det är starkt strömmande vatten här. Det finns möjlighet att få se forsärla, strömstare och kanske någon hackspett. Vi kommer att titta på kulturspår som går att finna.

Samlingsplats: Vistaholms gårdsplan (https://goo.gl/maps/Y48gvK7e8LNynKBA9).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 6 maj. Max 30 deltagare.

Guide: Peter Nilsson Stofkoper, Tel. 0706-82 76 78
Guide: Anna Johansson, Tel. 0702-20 24 16
Tema: Fåglar, Familjevandring, Kultur/historia, Växter
Juni 2021

Torplandskap med rik flora

Plats: Yxnås, Vårgårda
Datum: 20 juni 2021 kl. 10:00 - 13:00

Yxnås småbrutna landskap. Foto: Christina Claesson.

Odlingslandskapet vid Yxnås präglas av den starkt brutna topografin med skarpa dalgångar i olika riktningar. Markens intensiva utnyttjande med bl. a. åtskilliga små och svårbrukade åkerlappar vittnar om ett genuint torplandskap. Floran i området är anmärkningsvärt rik och gynnas av ett öppet landskap med slåtterytor. Till sällsyntheterna hör stor fetknopp, trollsmultron, spärrlosta m fl. En av guiderna är född och uppvuxen på Yxnås. Ta med matsäck. Ca 3 km vandring.

Samlingsplats: Yxnås reservatsparkering (https://goo.gl/maps/EzpbY5Sprn3vEW6e7).

Svårighetsgrad: Medel

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 17 juni. Max 30 deltagare.

Guide: Åke Carlsson, Tel. 0705-72 82 55
Guide: Bertil Källsmyr
Guide: Anna Johansson
Tema: Kultur/historia, Växter, Vilda Blommornas Dag
September 2021

Natur- och kulturvandring

Plats: Vristulven, Mariestad
Datum: 18 september 2021 kl. 10:00 - 13:00

Lindbergska provytan. Foto: Peter Nilsson.

Under denna vandring möts natur och kultur. I området finns gammal orörd barrskog som varit skyddad sedan lång tid tillbaka. Här står 200 åriga tallar med brand- och huggspår. Vi pratar högfura och tallens överlevnad på lång sikt.

Ca 1,5 km vandring.

Samlingsplats: Timmersdala kyrka (https://goo.gl/maps/ZyDD1xRcfQVmRb8S8).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 16 september. Max 20 deltagare.

Guide: Anna Johansson, Tel. 0702-20 24 16
Guide: Anders Wiborg
Tema: Kultur/historia, Svampar/lavar/mossor, Växter
Oktober 2021

Barrskog och tjärutvinning

Plats: Moghult, Tranemo
Datum: 2 oktober 2021 kl. 10:00 - 12:00

Moghult. Foto: Åke Carlsson.

Kort skogspromenad med rik kunskapsförmedling om gamla kulturspår. Reservatet består av en gammal barrskog, varav många av tallarna bär spår av nyttjande fram till för ca 200 år sedan för utvinning av tjära. Förre stiftsskogvaktaren Bertil Källsmyr medverkar och berättar om hur han åldersbestämde tallarna och när kådutvinningen upphörde. Vi samtalar om hur man bäst bevarar reservatet som är ett kulturminne. För dem som vill gå ut i mossen rekommenderas stövlar. Ta med matsäck. Ca 1km.

Samlingsplats: Tranemo kyrka (https://goo.gl/maps/XFL9V3kEuifhht8CA) för vidare färd till reservatet.

Svårighetsgrad: Lätt

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 30 september. Max 30 deltagare.

Guide: Anna Johansson, Tel. 0702-20 24 16
Guide: Bertil Källsmyr
Guide: Åke Carlsson
Tema: Kultur/historia, Svampar/lavar/mossor