Änggårdsbergen, Vitsippsdalen

Vitsippor. Foto: Christina Claesson.

Traditionell kvällspromenad genom den fagra Vitsippsdalen ledd av Erik Ljungstrand. Vitsipporna borde vid denna tid blomma som bäst. För övrigt bör vi kunna få se bl.a. gulsippa, hålnunneört, stor nunneört, skogsbingel, dårört, vätteros och lundvårlök i blom. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling utanför växthusentrén i Göteborgs Botaniska Trädgård kl. 17:30. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/rZaaz6RY2e72