Änggårdsbergen

Exkursion med fokus på mossor till Änggårdsbergen ledd av Johan Ennerfelt (telefon: 0730-41 56 14). En rundvandring där vi bekantar oss med de vanligaste västsvenska mossorna. Vi vandrar både på och utanför stigarna och försöker täcka in en variation av biotoper och arter. Ca 4 km. Rejäla kängor eller stövlar rekommenderas. Medtag gärna matsäck. Samling vid Botaniska trädgårdens spårvagnshållplats 10:00. Vi siktar på att avsluta vid Botaniskas entré vid 15:30 senast. Samarrangemang med Botaniska föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/6k1LiNWmDvF2