Björnebergsängarna

Blomstervandring genom nyrestaurerade betesmarker till Björnebergsängarna där bland annat honungsblomster, flugblomster, kärrknipprot och ormtunga växer. På vägen dit ser vi rika bestånd av kalkbräken och luddjohannesört. Vandringen är ca 3–4 km lång och mestadels lättgången, men i Björnebergsängarna kan det vara rejält blött. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: Österplana kyrkas parkering (https://goo.gl/maps/KCnpCCGMt3x)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: senast dagen innan på telefon 0705-69 03 86.