Björnebergsängarna

Blomstervandring genom nyrestaurerade betesmarker till Björnebergsängarna där bland annat honungsblomster, flugblomster, kärrknipprot och ormtunga växer. På vägen dit ser vi rika bestånd av kalkbräken och luddjohannesört. Vandringen är ca 3–4 km lång och mestadels lättgången, men i Björnebergsängarna kan det vara rejält blött. Guide är Olof Janson (telefon: 0705-69 03 86). Samling vid Österplana kyrkas parkering. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/KCnpCCGMt3x