Botanisk exkursion

Obs! Vandringen är inställd!

Foto: Christina Claesson.

En näringsfattig lavtallskog som sedan 1975 utgör naturreservat. Artfattigt men rymmer en del exklusiviteter som mellanlummer, cypresslummer, mosippa, ryl och bergtall. 3-4 km i lätt terräng. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Samlingsplats: Parkeringen vid Falks grav (https://goo.gl/maps/s1rcGoknEeS1ZpWaA)

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Guide: Gösta Börjesson, telefon: 0705-95 70 96

Tema: Blommor