Dalsländska alvarmarker – botanisk vandring

Botaniskt rika kalkhällmarker studeras. Vegetationen på kalklerskiffern saknar delvis motsvarighet i denna del av landet och här finns några av länets intressantaste och mest skyddsvärda botaniska områden. Den mest värdefulla vegetationen på Ryrhalvön är de solöppna kalktorrängarna och hällmarkerna som finns i anslutning stränderna. På de hävdade slåtterängarna och i betesmarkerna blommar under försommaren rikligt med gullviva och S:t Pers nycklar och på kalkhällarna den sällsynta hällebräckan. Samling vid parkeringsplatsen centralt i naturreservatet kl. 10:00. Lätt vandring i långsamt tempo genom slåttermarker, lundar och kalkhällmarker. Tag med matsäck. Guide är Hans Alexandersson (telefon: 0701-80 54 84).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/zu5pUFpyCG72