De Vilda Blommornas Dag, på egen hand

Kom mellan klockan 10:00 och 12:00 och gå en lätt blomsterslinga på ca 2 km genom ängarna. Efteråt kan du svara på tipsfrågor. Här växer bl.a. Jungfru Marie nycklar, nattviol, tibast, spenört, skogsklocka, pyrola och storrams. Har vi tur så blommar fortfarande guckuskon. Ta gärna med matsäck. Vandringen är inte anpassad för barnvagnar. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: Reservatets parkering (https://goo.gl/maps/vaPcYqQNTrt).

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Guider: Siw Sjöberg (telefon: 0705-79 85 42) och Leif Pettersson

Föranmälan: via  siwsjoberg@outlook.com eller SMS  0705-798542 senast 10 juni.