De vilda blommornas dag på Ryr

Rödklöver. Foto: Christina Claesson.

Denna dag går i de vilda blommornas tecken – så även denna vandring. Fokus kommer att ligga på blommorna och inte på vandring. Kalklerskiffer har här skapat en intressant torrängsflora på vissa platser med blodnäva, gullviva, kungsmynta, Sankt Pers nycklar, trollsmultron och andra växter. Den lilla blomman hällebräcka, som bara finns i ett stråk från Oslofjorden till Uppland, har sina största förekomster här på lerskifferhällarna. Det blir en lätt vandring i ett långsamt tempo, ca 4 km. Guide är Helena Sellering (telefon: 0708-60 29 13. Medtag matsäck för en rast, sittunderlag och kläder efter väder. En bra flora för den som har är också bra att ha med och kanske en lupp för den som har. Samling vid parkeringen centralt i reservatet. Vägbeskrivning: Från E45 tag av mot Snäcke och följ sedan vägen tills skylt mot reservatet står, innan Snäcke. Följ sedan skyltningen till parkeringen. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/uxjnWXxaA4v