En pärla bland naturreservaten

Vi vandrar i exponerad skärgård med vidsträckta utsikter, intressant flora, fauna och geologi. Tjurpannan ingår i GRACE-projektet som bl.a. innebär att man försöker återskapa gamla tiders ljunghedar. Vandringen är ca 9 km lång och går delvis på nyanlagda vandringsleder i den södra delen av reservatet. En del passager är är rejält kuperade. Medtag matsäck! Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: Reservatets parkering, skylt vid vägen Grebbestad- Havstensund (https://goo.gl/maps/f3JnGFr9E7G2)

Svårighetsgrad: Krävande vandring

Föranmälan: kvällstid via telefon 0525-330 95 eller via mejl till gunnel_turpeinen@yahoo.se senast dagen innan vandringen. Max 15 deltagare.