Fullbokad – Örnar i Kalvöfjorden

OBS! Vandringen är fullbokad, det går inte längre att föranmäla sig.

En fågelexkursion i bohuslänska vinterörnmarker där havsörn brukar jaga. Förutom havsörn kan vi se en mängd sjöfåglar samt andra rovfåglar som pilgrimsfalk och duvhök. Vi rör oss i relativt lätt terräng. Ta med matsäck och kikare.

Samlingsplats: Busspendelparkeringen i Varekil (https://goo.gl/maps/2KB3vhr4ZYgZ98yu9)

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 12 november. Max 30 deltagare. Skriv ”Stigfjorden extra” i ämnesraden.