Fågelskådning i Kalvöfjorden

Ägretthäger. Foto: Thomas Liebig.

Området är en av Västkustens förnämsta rastlokaler för doppingar, svanar, gäss och änder så här i skiftet mellan augusti och september. Med lite tur har vi chans att se svarthakedopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping samt skäggdopping. Utöver fåglarna utlovas den sällsynta saltmållan och om vädret vill ett tiotal arter av dagfjärilar. Ta med matsäck, kikare och skodon som tål väta. Vi kommer att röra oss i medelsvår terräng.

Samlingsplats: Busspendelparkeringen i Varekil (https://goo.gl/maps/2KB3vhr4ZYgZ98yu9)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 20 augusti. Ange ”Stigfjorden” i ämnesraden.