Fågelvandring – Hångers udde

Följ med en vårvandring med tranorna flygandes över er.

Arrangör: Naturum Hornborgasjön.