Filmning i Kosterhavets djup

Följ med en forskningsbåt och upptäck de stora djupen med hjälp av en fjärrstyrd undervattensfarkost. Föranmälan på 010-224 54 00 eller i receptionen på naturum senast dagen innan kl. 17. Pris 300 kr från 16 år, 150 kr 7-15 år och gratis till och med 6 år. Samling naturum Kosterhavet, Sydkoster.

Arrangör: naturum Kosterhavet och Lovéncentret Tjärnö.