Inställd! – Försommarfloran kring Överön

OBS! Vandringen är inställd!

Vi besöker torrbackarna vid Höga med den sällsynta strimklövern, backsmörblomma och fältmalört, samt Lilla Överöns långsmala lund som hyser fina lundväxter bl.a. lundbräsma och nässelklocka. Vi ska också titta efter ängslosta, norskstarr och olika björnbärsarter. Ca 4 km vandring i mestadels lätt terräng. Ta gärna med fika! Stövlar eller kängor kan behövas. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Samlingsplats: Vid bussändhållplatsen Överön (Höga), Kungälv. (https://goo.gl/maps/LGc8YmH5ACKQ6ZGE7).

Svårighetsgrad: Lätt vandring