Inställd – Guckuskons hemlighet

Guckusko. Foto: Sofia Pallander

OBS! Vandringen är inställd!

Guckusko, Sveriges ståtligaste orkidé, har i Dalsland sin enda växtplats i Skärbo naturreservat, många mil från närmaste växtplats i Värmland och på Kinnekulle. Hur kan det komma sig att denna sällsynthet finns kvar just här? Vi tränger djupt in i storskogen och förhoppningsvis blommar guckuskon praktfullt i dunklet under granarna. På vägen tillbaka strövar vi genom Skärbos restaurerade ängar och hagar där David Gustafsson hjälper till att hitta de botaniska rariteter som trivs på dalformationens kalkrika berggrund. Vi funderar på hur landskapet såg ut här för sådär 200 år sedan. Var guckuskon då en vanligare växt? Vi hör berättelsen om den lilla skogsgården och dess bebyggares skiftande öden från 1500-talet fram till idag. Det blir en ca 5 km lång vandring genom betesmarker och på skogsstigar som kan vara svårframkomliga med barnvagn. Ta med matsäck. Samling vid reservatsparkeringen, belägen ca 10 km nordost om Dals Långed. Omkring 2,5 km efter Södra Fjäll i riktning mot Åmål (om man kommer från Långed) leder en mindre väg till reservatet. Se Skärbo naturreservat i Google maps. Dessvärre ingen bussförbindelse i dessa skogsbygder.

Samlingsplats: Skärbo naturreservat, reservatsparkeringen (https://goo.gl/maps/DyoKinrQC3C2)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring