Härön

Heldagsutflykt till Härön utanför Tjörn med Stig Ingvarsson och Lasse Johnson (telefon: 0767-66 82 20). Vi går ut mot gården Ängen med sina hävdade slåtterängar och allmogeåkrar. Arter som vi bör få se är ängsnycklar, kärrspira, korskovall och Tjörns ”egen” växt, ängslosta. Ca 7 km vandring i lätt kuperad terräng. Ta med matsäck och vatten för hela dagen. Samling kl. 10:00 vid färjeläget i Kyrkesund. OBS! Räkna med 15 minuters promenad från parkeringen till färjeläget. Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening och Botaniska Föreningen i Göteborg.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/yhsn4G1AkP72