Fullbokad! – Höstfåglar på Hållö

Ejderhane. Foto: Jan Uddén.

OBS! Vandringen är fullbokad. Det går inte längre att föranmäla sig.

Fågelskådning på Hållö är alltid givande. Tack vare öns läge i yttersta kustbandet passerar stora skaror med småfåglar och sjöfåglar under flyttningen. Vi börjar exkursionen med att leta efter rastande småfåglar i buskarna vid fyrträdgården. Sedan går vi vidare till öns västsida och spanar efter rastande vadare och sträckande havsfåglar. Om det blåser drar vi ut till vindskyddet och med lite tur ser vi en lira eller labb. Det blir en tämligen lätt vandring över berghällarna. Ta med kikare och matsäck.

Samlingsplats: Hållöfärjans (avgift 100 kr) tilläggsplats vid Smögenbryggan (https://goo.gl/maps/7tNjkA151Rk)

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Guider: Jan Artursson (telefon: 0725-42 30 99) och Thomas Eliasson (telefon: 0702-22 88 57)

Tema: Fåglar

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast  17 september. Max 25 deltagare. Skriv ”Hållö 19 september” i ämnesraden.