I orkidérika marker

När orkidéerna blommar i rikkärret vid Gröderhamn på Skaftö gör vi denna vandring i frodiga och kalkrika marker med stor artrikedom. På väg till Gröderhamn tittar vi även på flora och havsstrandsvegetation i Gåsevik. Ta gärna med kvällsfika. OBS det kan vara blött i kärret, gummistövlar/kängor kan vara bra.

Samlingsplats: Parkeringen cirka 200 meter söder om Sven Lovén-centret (Kristinebergs marina forskningsstation). (https://goo.gl/maps/KGYHqPb9gYo)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 7 juni. Ange ”Gåsevik” i ämnesraden.