I orkidérika marker

När orkidéerna blommar i rikkärret vid Gröderhamn på Skaftö gör vi denna vandring i frodiga och kalkrika marker med stor artrikedom. På väg till Gröderhamn tittar vi även på flora och havsstrandsvegetation i Gåsevik. Ta gärna med kvällsfika. Guide är Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling parkeringen cirka 200 meter söder om Sven Lovén-centret (Kristinebergs marina forskningsstation).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/KGYHqPb9gYo