Inställd! – Kalkfloran Österplana vall

OBS! Vandringen är inställd.

Ovanför den så kallade rödstenskleven finns en för fastlandet unik alvarvegetation med många kalkgynnade arter som nattviol, brudsporre, trollsmultron, grådådra, nästrot, vippärt, m.m. I reservatet finns också fuktängar, hagmarker och lövskogar. Vi kan också få se ett ovanligt så kallat slukhål samt det 11 m höga Bratteforsfallet. Vandringen på ca 5 km går i lätt terräng. Ta gärna med matsäck. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: vid parkeringen vid Nyängen, infart 1 km väster om Österplana kyrka mellan Österplana och Medelplana, skylt Örnekulla (https://goo.gl/maps/4gTxLFu2VhH2)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring