Kulturhistoria vid Stora Torp

Obs! Vandringen är inställd!

Vandringen går i Delsjöområdet mellan Stora Torp och Delsjön. Platser, lämningar och händelser som passeras under den ca 7 kilometer långa vandringen är från olika epoker, från stenålder till vår egen tid. Under vandringen kommer du att få höra berättelser kring torpen och deras invånare, om landskapet och hur det har förändrats samt något om sagor och sägner från trakten.

Vi kommer att stanna till för en kortare fikapaus på lämplig plats under vandringen.

Vandringen går i ganska kuperad terräng och bitvis på små eller medelstora stigar, barnvagn är inte lämplig och det är bra med bättre skor eller kängor, stövlar är inte nödvändigt.

Närmaste hållplats är Bögatan.

Samlingsplats: Utanför entrén till Stora Torps huvudbyggnad (https://goo.gl/maps/A5Xms45cr4SvEdqNA)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring