Långtur vid havet

Vi vandrar från Haby Bukt till Sotehuvud och vidare väster om Sote Bonde till Fykan, därifrån åter till Haby via Hällingedalen. Naturen är varierad med exponerad kust, jättegrytor, hällskulpturer, rik blomsterprakt och gammal genuin skärgårdsbebyggelse. Det är relativt lättgånget men det finns några besvärligare passager. Vandringens längd är ca 8-9 km. Medtag matsäck! Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: Reservatets parkering Haby, skyltat på vägen Hunnebostrand- Kungshamn. https://goo.gl/maps/YX7Rkbm76Gs

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: kvällstid via telefon 0525-330 95 eller via mejl till gunnel_turpeinen@yahoo.se senast dagen innan vandringen. Max 15 deltagare.