Lindbergska provytan – Natur och kulturvandring

Lindbergska ytan som den kallas, uppkallad efter en jägmästare som tidigare var verksam i trakten. Syftet med att bevara skogen 1943 var att: ”Bereda senare generationers möjlighet att se det virkesförråd och de dimensioner som under gynnsamma förhållanden kunna uppstå av barrskog inom dessa trakter”. Under denna vandring möter kultur med natur, 200-åriga tallar med spår av brand och huggspår. En gammal orörd barrskog. Vi pratar högfura och tallens överlevnad på lång sikt. 1–1,5 km kuperad vandring. Samling vid Timmersdala kyrka klockan 10:00. Medtag fika! Guide är Anna Johansson (telefon:0702-20 24 16) och Peter Nilsson Stofkoper (telefon: 0706-82 76 78)

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/hzrNv3dL3qA2