Lövskog vid Lidan

Strömstare. Foto: Thomas Liebig.

Vi kommer att vandra igenom en lövskog, igenväxt betesmark och strandskog vid Lidans rinnande vatten. Ca 2 km. Det är starkt strömmande vatten här. Det finns möjlighet att få se forsärla, strömstare och kanske någon hackspett. Vi kommer att titta på kulturspår som går att finna.

Samlingsplats: Vistaholms gårdsplan (https://goo.gl/maps/Y48gvK7e8LNynKBA9).

Svårighetsgrad: Medel.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 6 maj. Max 30 deltagare.