Marstrandsön – kultur och natur

Marstrandsön. Foto: Pelle Dalberg.

Obs! Vandringen är inställd!

Vi börjar med en kortare sträcka genom sta’n längs Långgatan ner mot Kungsplan (även kallad Badhusplan) och får höra om Oscar II:s regelbundna besök under 20 år. Vidare upp i Hagabackarna, genom det trånga Nålsögat, tittar ut över Hakefjordens mynning och hör om världens enda minsprängda hus. Vid Sankt Eriks vik lämnar vi vägen runt ön och tar oss genom Sankt Eriks park, anlagd i slutet av 1800-talet för badgästernas förströelse. Utsikten från gamla lotsutkiken är magnifik! Hur är det med Offerlunden? Har gudaoffer verkligen skett där? Vi vandrar vidare förbi Carlstens fästning och avslutar dagen med ett besök på hembygdsföreningens museum vid Rådhuset. Under vandringen tittar vi också på de vårväxter som grönskat och de fåglar som behagar visa sig eller höra av sig.

2 km vandring i lättgången, men delvis starkt kuperad terräng. Kort fikarast är planerad.

Samlingsplats: Rådhuset, Marstrandsön. Rådhusgatan 17. (https://goo.gl/maps/rodc5MDRSVsA7NAJ9). Räkna med god tid för ev. parkering på Koön och för färjeresan till Marstrandsön (Västtrafikkort).

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring