Möt Linné i Skalgrusbankarna

Den ömtåliga naturen i skalbankarna hyser en rik och kalkgynnad flora med säregna arter som ängsgentiana, låsbräken, rysk martorn, blå- och backsippa och många fler. Ta med flora, kikare och matsäck. Vandringen går i lätt terräng.

Samlingsplats: Bussändhållplatsen Sillvik (https://goo.gl/maps/nRbx8Gyk16gUpfzE6) för vidare vandring genom koloniområdet.

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 23 juli. Ange ”Sillvik” i ämnesraden. Max 30 deltagare.