Natur och kultur i lövskog

Grönån, Rapenskår. Foto: Pelle Dalberg.

 

Obs! Vandringen är inställd!

En vandring på ca 3 km i äldre lövskog längs Grönån, där vi njuter av den rika och delvis kalkpåverkade floran. Storrams, vippärt och trolldruva är några av rariteterna.

Forsärla och strömstare häckar utefter ån. Vi passerar en såg- och kvarnruin, jordkällare, linbråtegrop och ett litet vattenfall. Vandringen går i delvis obanad terräng. Grova skor rekommenderas. Kort fikarast.

Samlingsplats: Forsvallen, Skepplanda (https://goo.gl/maps/5Xjf2uL2qSt)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring