Natur- och kulturvandring

Foto: Anna Johansson

Lindbergska ytan som den kallas, är uppkallad efter en jägmästare som tidigare var verksam i trakten. Syftet med att bevara skogen 1943 var att: ”Bereda senare generationers möjlighet att se det virkesförråd och de dimensioner som under gynnsamma förhållanden kunna uppstå av barrskog inom dessa trakter”.

Under denna vandring möts kultur och natur, 200-åriga tallar med spår av brand och huggspår. En gammal orörd barrskog. Vi pratar högfura och tallens överlevnad på lång sikt. 1–1,5 km kuperad vandring. Medtag fika och kängor på.

Samlingsplats: Timmersdala kyrka kl. 10:00 (https://goo.gl/maps/hzrNv3dL3qA2)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring. (En lite mer krävande vandring till en annan del av reservatet startar samtidigt och från samma samlingsplats med Peter Nilsson Stofkoper som guide)

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 17 september. Max 30 deltagare. Skriv ”Vristulven 2” eller ”Anna” i ämnesraden.