Natur- och kulturvandring på Valön

Makaonfjäril. Foto: Jan Uddén.

Vandringen går bland kala klippor, hällmarksljunghedar och blommande strandängar. Förutom att titta på naturen ser vi också spår efter äldre tiders verksamheter, som ett 1700-talstrankokeri, en vattenkvarn och flera bronsåldersrösen. Turens längd ca 5 km. Medtag matsäck! Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samling på reservatsparkeringen. Infart från vägen mellan Gerlesborg och Hamburgsund.Samarrangemang med Svenneby hembygdsförening.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/bSAzww3S6im