Naturnatta med nattfjärilar, fåglar och fladdermöss

Upplev en magisk natt med nattskärror, spelande vadare och kanske kornknarr och vattenrall. Vi försöker också lokalisera flera arter fladdermöss med ultraljudsdetektor (nordisk, vatten- och långörad fladdermus). Sedan går vi mellan olika ljusstationer dit olika svärmare, spinnare, mätare och nattflyn lockas till ljuskällorna. Viktigt att ta med myggmedel (mot knott), ficklampa eller pannlampa. Fikar gör vi inne i stugan på Älje, där du också får veta mer om reservatets intressanta historia. Guider är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01) och Hans Petersson (telefon: 0707-31 81 05). Samling vid Skalbanksmuseet, Kuröd skalbankar.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Z2SUPd4JgHo

Gammafly. Foto: Jan Uddén.