Naturpoesi

Naturen inspirerar. Både till konst, musik och lyrik. Under dagens vandring fokuserar vi på naturpoesin. Hitta din inspiration ihop med Seraphina Norman, utbildad vid författarlinjen på Sörängens Folkhögskola. Samling vid naturum: https://goo.gl/maps/fW7NNxgCkdE2

Arrangör: Naturum Hornborgasjön.